smaller_2000_2000px_png_Eliška Sobotkova_zdroj fotoAdela Belini

Pestrý rozhovor s “dirigentkou” projektu, Eliškou Sobotkovou

V setkání s Eliškou Sobotkovou, „dirigentkou“ projektu obnovy varhan v kostele sv. Remigia v Čakovicích, otevřela redaktorka čakovického magazínu Michaela Šimůnková otázku velké renovace krále hudebních nástrojů. Varhany, vytvořené mistrem Janem Tučkem v roce 1909 oslavují svých 114 let. Jejich zvuková pestrost čeká na restaurování pod vedením mistra varhanáře Petra Stehlíka a bude stát přes 5 mil. Kč.

V rozhovoru, který vznikl pro listopadové číslo U NÁS V ČAKOVICÍCH, se dočtete nejen o samotném nástroji, ale i o průběhu financování, rozsahu renovace, plánech na advent i plánech do budoucna. Pomozte nám tento skvost, jehož hlas spojuje vertikálně svět náš, pozemský, s tím nadpozemským, nebeským, zachránit!

Kdy se vlastně v kostele sv. Remigia varhany rozezněly poprvé?

V letošním roce oslavuje tento nádherný romantický dvoumanuálový hudební nástroj, vyrobený v největší české dílně své doby, 114. narozeniny. Kdy přesně zazněly varhany v našem kostele úplně poprvé, nevíme, snad by se to dalo dohledat v dobových archivech nebo kronikách. Zcela jistě to však bylo ve stejném roce, kdy byly varhany dokončeny.

V jaké době byly tedy vyrobeny a kdo je jejich tvůrcem?

Varhany v Čakovicích byly vyrobeny v roce 1909 kutnohorským varhanářem, mistrem Janem Tučkem. Jeho firma byla v té době jednou z největších u nás a postavila přes 420 varhan. Kromě těch v Čakovicích vzešly z jeho dílny třeba také velké třímanuálové varhany v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře.

Jsou právě ty čakovické něčím výjimečné?

 Jejich výjimečnost spočívá především v jedinečném, bohatém a mnohobarevném zvuku, který bohužel nemůžeme nyní zažít, protože varhany jsou v havarijním stavu. To je způsobeno zejména tím, že do varhan nebylo od doby jejich vzniku nijak zasahováno, snad s výjimkou běžné údržby a příležitostných oprav. Na druhou stranu, právě díky tomu se nám varhany dochovaly v původním stavu. Což je poměrně vzácné – vyhnula se jim rekvizice cínových píšťal během první světové války i pozdější módní nestylové úpravy zvuku v duchu barokního ideálu. Varhany obsahují přibližně 1600 píšťal, což je úctyhodný počet, a každý si může vybrat a adoptovat některou z nich – stát se tak jejím duchovním patronem.

O jak rozsáhlé renovaci vlastně hovoříme?

Bude se jednat o velmi rozsáhlou akci, a to jak z finančního, časového, tak i technologického hlediska. Naše varhany čeká komplexní restaurování samozřejmě s cílem v co největší míře zachovat autenticitu nástroje a Tučkův rukopis. Na druhé straně však chceme, aby nám všem nástroj dlouho sloužil, a proto je nutné provést nezbytné úpravy původní varhanní skříně tak, aby v budoucnu byla zajištěna běžná pravidelná údržba nástroje. Ale v první řadě je nutné vyjmout z nástroje většinu píšťal, pečlivě je setřídit a zaevidovat, aby se při pozdějším vsazení zpět do varhan nepomíchaly. Větší píšťaly, dosahující svou délkou i několika metrů, zůstanou na místě v kostele. Následně budou demontovány ostatní části varhanního stroje, jako jsou vzdušnice, měch, vzduchovody, ventilátor, nakonec traktura a hrací stůl. Tyto budou postupně odváženy do varhanářské dílny k vlastnímu restaurování.

Vypsali jste výběrové řízení na zhotovitele renovace čakovických varhan. Je znám už výsledek?

Jsem ráda, že se mě na to ptáte. S radostí mohu oznámit, že jsme začátkem října tohoto měsíce úspěšně ukončili výběrové řízení na restaurátora našich varhan. Vybraným mistrem varhanářem je pan Petr Stehlík z Hodonína. Pochlubit se může mimo jiné například restaurováním varhan v kostelích v Bruntále nebo v Prostějově. Za zmínku stojí též nově restaurované varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Můžete nám prozradit vítěznou cenovou nabídku?

 Nabídka pana Stehlíka činí celkem 5.408.700 Kč, včetně DPH. Rozhodně to není malá částka. Vzhledem k náročnosti celé akce jsme však přesvědčeni, že se jedná o férovou nabídku.

Jakým způsobem Farnost Čakovic bude projekt obnovy varhan financovat?

Farnost, jako vlastník varhan, samozřejmě nemá k dispozici prostředky v potřebné výši. Proto jsme finančně závislí na podpoře z grantových programů. Využíváme programy Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury. Oba programy však od nás vyžadují nezanedbatelnou finanční spoluúčast. Proto farnost zřídila veřejnou sbírku, s jejíž pomocí se snažíme shromáždit potřebné prostředky od firem, farníků a všech lidí dobré vůle s otevřeným srdcem, kteří chtějí náš projekt podpořit. Nesmím zapomenout na městskou část Praha‑Čakovice, které se náš projekt velmi líbí a přislíbila nám značnou, nejen finanční, podporu. I za to jsme velmi vděční.

Vyhlásili jste veřejnou sbírku, lidé si mohou adoptovat jednotlivé píšťaly, ale to není vše.  

Ano, k veřejné sbírce je veden transparentní účet číslo 6148604369/0800. Budeme rádi, když nám na něj lidé přispějí libovolnou částkou. Stejně tak lze přispět dary v hotovosti. Vedle přímého příspěvku lze také využít již zmiňovanou adopci píšťal. Ve všech případech vydáváme dárcům na žádost potvrzení o poskytnutí daru. Je možné si tak snížit daňový základ. V neposlední řadě nás také mohou podpořit zakoupením speciálních dárků. Polovina jejich kupní ceny putuje přímo do veřejné sbírky. Jelikož se jedná o projekt časově náročný, chceme dárky vymýšlet a realizovat postupně. A protože ráda podporuji české šikovné ruce, mám přátele z řad designerů, mohu již nyní slíbit samé krásné české produkty. Lidé mohou již letos přispět zakoupením čakovických “dobroplatků” (lázeňských oplatek) a na adventní čas chystáme další novinku, která bude krásná, praktická, designová a ozdobí interiér, ale bude vhodná třeba i do kuchyně. Více ZDE!

Kolik se vám zatím podařilo vybrat od sponzorů a dárců?

Jelikož se všechny příspěvky a dary evidují na transparentním účtu, jeho aktuální stav je k dispozici pro každého online. Najdete jej hned na hlavní stránce webu projektu. Taktéž na oficiálních stránkách České spořitelny. K dnešnímu dni (08. 12. 2023) na účtu evidujeme přes 239.000 Kč. Moc děkujeme všem, co nás dosud podpořili!

Na čakovickém posvícení farnost Čakovice na podporu opravy varhan prodávala Čakovické doproplatky. Jedná se o oplatky s rozmanitými příchutěmi. Kde si je lidé mohou ještě koupit?

Ano, prodali jsme desítky kusů a za to jsme velmi vděční. Další prodej bude možný na čakovických adventních trzích. Pokud máte chuť ochutnat je dříve, můžete mě kontaktovat nebo Aničku Steinovou a “dobroplatky” vám mohou být doručeny až domů. 

Máte časový odhad, kdy by lidé opět varhany mohli slyšet?

To závisí především na tom, kolik budeme mít k dispozici finančních prostředků v následujících letech, zejména zda nám dotace v některém roce nezkrátí. Pokud bude peněz v některém roce málo, budeme muset akci o rok odložit. Ideální scénář je mít varhany zrestaurované do čtyř až pěti let.

Přemýšlela jste již nad tím, kdo na ně bude po jejich renovaci hrát první?

To je krásná otázka k zamyšlení se. Popravdě jsem o tom ještě nepřemýšlela, ale ráda bych se nad tím zamyslela s celým naším týmem z farnosti. Možností je více. Na varhany v Čakovicích hraje již více než 15 let pan Sklenář, ale také mladý a nadaný Simon Yakimov. V úvahu by mohl připadat i varhaník Ondřej Hrubý z vedlejší farnosti, který je autorem projektu Adopce píšťal pro naše varhany. Prozatím nechme tuto otázku ještě otevřenou, máme čas několik let. Ale já za sebe favorita již mám!

Až se dílo podaří, můžeme se těšit na slavnostní varhanní koncert?

Rozhodně ano, na tento slavnostní okamžik se nesmírně těším. Většinou se nejedná pouze o koncert, ale o celý obřad žehnání varhan. Je nepsanou tradicí, že varhany žehná biskup. Budeme všichni sice o několik let starší, zkušenější, ale varhany nás v ten moment pohladí na duši i srdci svým plným a barevným zvukem, který si nyní nemůžeme vychutnávat.

Screen z magazínu U NÁS V ČAKOVICÍCH

Screen z magazínu U NÁS V ČAKOVICÍCH

Tento článek byl publikován v prosincovém čísle 2023 časopisu U nás v Čakovicích.