Adopce píšťal

Dvoumanuálový romantický nástroj z počátku 20. století 

Největší hodnota těchto varhan je ukryta v jejich barevném a mnohotvárném zvuku.

Vzešly z tehdejší největší dílny v Čechách

Dílna Jana Tučka postavila přes 420 varhan. Kromě čakovických varhan z roku 1909 se může pochlubit např. výrobou velkých třímanuálových varhan v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Tučkovy varhany v Čakovicích patří k velkým dvoumanuálovým romantickým nástrojům z počátku 20. století. Nástroj se dochoval zcela v původním stavu, vyhnula se mu rekvizice cínových píšťal za I. světové války i pozdější módní nestylové úpravy zvuku v duchu barokního ideálu.
Největší hodnota těchto varhan je ukryta v jejich barevném a mnohotvárném zvuku schopném vyjádřit hudební myšlenky a emoce od nejjemnějšího pianissima až po syté, plné a lesklé fortissimo. Nástroj si zachoval původní zvuk, který mu mistr Tuček na počátku minulého století propůjčil. Nepochybně by zněl chrámem velmi majestátně a monumentálně dál nebýt jeho velmi sešlého stavu akcentovaného silným rozladěním, jež na první poslech rozpozná kdokoliv, kdo dnes kostel navštíví. 

Varhany znějí majestátním zvukem díky úctyhodnému počtu více než 1.600 kovových, dřevěných i jazykových píšťal, jež jsou zasazeny do bohatě zdobené novorománské varhanní skříně.

Bez Vás se nám to nepodaří

Stav varhan byl již opravdu žalostný. Nemohli jsme tedy dále čekat a dívat se, jak nástroj chátrá. Proto se čakovická farnost v roce 2022 začala restaurováním varhan, jakožto jejich vlastník, aktivně zabývat. Zřídili jsme transparentní účet, veřejnou sbírku a začali záchrannou akci propagovat – např. jsme spustili  Adopci píšťal. Každý rok pravidelně žádáme o krajské a státní dotace. Na podzim 2023 proběhlo výběrové řízení. Byl vybrán varhanář-restaurátor z Hodonína, pan Petr Stehlík. V plánu máme mnoho dalších aktivit, kterými se nám, doufáme, společně s Vámi, podaří navrátit život místním varhanám, které nyní na několik let utichnou. 

Jelikož financování z dotací je podmíněno spoluúčastí farnosti a naše finanční prostředky jsou omezené, potřebujeme vaši pomoc. Celkový rozpočet na restaurování varhan je vyčíslen na 5 408 700 Kč. Budeme Vám velmi vděční, pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet veřejné sbírky č. 6148604369/0800 nebo využít projekt Adopce píšťal. Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely Vám na žádost rádi vystavíme. 

Vaší pomoci si velice vážíme. Společně to dokážeme a život jim opět vdechneme. 🤎

 

Varhany jsou králem hudebních nástrojů

Za primitivní předchůdce varhan lze považovat Panovu flétnu. Zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík. Jsou nadále budovány i v moderních koncertních sálech. Rozsahem menším příbuzným nástrojem je harmonium.