Eliška Sobotková Marketing & PR projektu Vraťme jim život

Jsem nejen „Božím“, ale i marketingovým a koordinačním dítětem tohoto rozsáhlého, ale krásného projektu obnovy čakovických varhan. Starám se o vizuální reklamní podobu projektu, s láskou tvořím články, příspěvky, dělám rozhovory, komunikuji s médii, ale i dárci, jejichž pomoci si obzvlášť vážíme a potřebujeme ji. Duší jsem kreativec, jak v pracovní, tak soukromé rovině. Nebojte se na mě obrátit, věřím, že z toho vznikne něco zajímavého pro vás i náš projekt Vraťme jim život…

sobotkova.eliska@gmail.com
+420 604 297 454

Moje motto „S Božím úsměvem jde vše líp.“

František Čech Administrátor farnosti 

Za farnost Čakovice ze své pozice tento projekt zastřešuji a zároveň pomáhám napříč činnostmi v týmu, které jsou s celým projektem spojeny. Účastním se našich pravidelných porad, kde se svým mini týmem řeším, co se v rámci obnovy varhan již podařilo zrealizovat, co se plánuje, kolik to bude stát, jaké jsou další aktivity. Jsem rád, že se nám projekt podařilo rozjet a věřím, že se nám jej společně podaří i úspěšně realizovat. Cesta bude dlouhá, mnohdy trnitá, ale na konci vidím světlo.

Moje motto „Ještě větší věci uvidíte...“ 

Anička Steinová Pastorační asistentka

Jsem administrativní podporou tohoto projektu. Mou radostnou povinností je mimo jiné rozesílat darovací certifikáty poštou až k vám domů. Pokud se někdo rozhodne podpořit projekt platbou v hotovosti, potkáme se spolu na faře v Čakovicích. Pracuji zde jako pastorační asistentka. Obrátit se na mě můžete s otázkami ohledně darovacích certifikátů a otázek kolem platby.

kancelar@farnostcakovice.cz
+ 420 606 805 494

Moje motto

Ondřej Hrubý Manažer projektu

Od 15 let hraji na varhany a vždy byly a budou mou srdcovou záležitostí. Povoláním jsem programátor, a tak pro mě varhany nejsou pouze krásným hudebním nástrojem, ale i zajímavým strojem. V roce 2022 jsme dokončili restaurování varhan v sousední farnosti, v Praze-Vinoři, odkud pocházím. Nyní bych rád nabyté zkušenosti zužitkoval ještě jednou a pomohl Vrátit život čakovickým varhanám. Pomáhám s organizací veřejné sbírky, přípravou výběrového řízení, komunikací s památkáři a restaurátory, žádostmi o granty, ale také např. s provozem webových stránek. Jsem autorem adopce píšťal.

hrubon@hotmail.cz
+420 604 153 103

Moje motto „Hudba je univerzální jazyk a varhany jsou jejím všestranným tlumočníkem.“

DSC07694 kopie