Připojujeme se ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti

Připojujeme se ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia se připojuje ke světovému dni štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday a představuje kampaň ADOPCE PÍŠŤAL na obnovu varhan s názvem VRAŤME JIM ŽIVOT.

Česká republika se již osmým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní ročník připadá na úterý 28. listopadu 2023. Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia se do Giving Tuesday zapojí tak, že vyzve širokou českou veřejnost o pomoc s obnovou varhan, konkrétně zapojením se do ADOPCE PÍŠŤAL.

Světový den štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Celý svět včetně Česka se v úterý 28. listopadu 2023 spojí, aby konal dobro. Giving Tuesday v Česku již od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti.

„Do oslav Giving Tuesday, podpory světového dne štědrosti a dobrých skutků, který je protipólem k Black Friday, jsme se s farností a naším rozsáhlým projektem obnovy varhan zapojili, abychom dali najevo náš postoj a vyzvali veřejnost k jedinečné příležitosti stát při sobě a navzájem se podpořit. Bez podpory lidí s otevřeným srdcem se nám nepodaří projekt renovace varhan dokončit, a o to více si vážíme všech, kteří nás podpoří. Právě Adopce píšťal je krásným netypickým a velice originálním dárkem pod stromeček. Být duchovním patronem, a ještě si vybrat píšťalu dle své libosti,“ komentuje Eliška Sobotková, Marketing & PR projektu Vraťme jim život.

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za poslední roky se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci. „Jsou to takové dřívější Vánoce. Den, kdy můžete někomu pomoci a udělat dobrý skutek. Den, kdy můžete podpořit sbírku, charitativní projekt či organizaci. Den, kdy můžete svou laskavostí a darem někomu třeba i zlepšit život,” dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za Giving Tuesday v Česku od roku 2016 stojí.

Ti, kteří se chtějí do Giving Tuesday zapojit, mohou navštívit webové stránky s naším projektem. Další podrobnosti o Giving Tuesday najdete na webových stránkách Giving Tuesday.


O nás

Farnost, jako vlastník varhan, má velice různorodé aktivity v rámci farního společenství: Farní Charita, farní časopis Remigius, dětská schola “Čakolala”, farní kafe, výuka náboženství, křesťanské společenství dospělých, ale také mnoho projektů, které se bez dárců, podpory všech lidí nejen v blízkém okolí, ale všech s dobrou vůlí a otevřeným srdcem, neobejdou.
A jejich šikovný, mladý a usměvavý farní administrátor František Rafael Čech je nakloněn celé řadě zajímavých aktivit. Rozhovor s ním si můžete přečíst ZDE a zjistit, jaké je to být farářem ve 32 letech a vést farnost.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Národním ambasadorem Giving Tuesday v Česku je Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou udržitelnosti a ESG v Česku.