O unikátním kostele sv. Remigia

V Čakovicích naleznete jeden z nejunikátnějších kostelů v Čechách. Svatý Remigius byl biskup remešský a velký bojovník proti pohanství. V naší zemi je mu zasvěcen pouze jediný svatostánek, jenž najdete na náměstí 25. března na okraji Prahy v Čakovicích. První sakrální stavba zde stála již ve 14. století.  Z nejstarších historických pramenů zasvěcení kostela neznáme. První zmínku o zasvěcení svatému Remigiovi nalezneme až z roku 1604. Odštěpek kosti tohoto světce pro české země z Francie nezískal nikdo jiný než Karel IV.

Velikost relikvie činí asi centimetr čtvereční a je vsazena do pozlaceného ostatkového kříže. Ten je k vidění několikrát do roka při slavnostních událostech konaných v čakovické farnosti.

Kostel v centru Čakovic je již třetí stavba kostela na stejném místě. První dvě stavby, středověká a barokní, byly vždy zbořeny (středověká nejspíš podlehla samovolné postupné destrukci), až poté mezi lety 1878 a 1881 byla postavena stavba nová. Až ta třetí, pseudorománská (novorománská) se dochovala dodnes.

Půdorys kostela je ve tvaru kříže tak, jak tomu bylo u románských staveb zvykem. Součástí svatostánku je věž se zvonicí, odkud je přístupný kůr s varhanami. Tu bezpečně rozpoznáte při pohledu na Čakovice takřka ze všech přilehlých obcí. Ve věži jsou dva zvony. Jeden z nich se jmenuje svatý Václav a ten druhý svatý Vít.
Na současné podobě kostela se podílel i Kamil Hilbert, jež měl co dočinění s dostavbou chrámu svatého Víta v Praze, která probíhala na přelomu 19. a 20. století. Dle jeho návrhu byla v letech 1904 a 1905 ke svatému Remigiovi přistavěna křestní kaple. Ta po rekonstrukci interiéru kostela, která probíhala v posledních letech, dnes slouží jako zpovědnice. Její prostor byl od hlavní lodi oddělen sklem, aby věřící měli při rozhovorech s místním farářem dostatek soukromí.
Interiér kostela je nádherně vymalován a naleznete zde mnoho biblických vyobrazení. Na křížové klenbě dominuje modrá barva, jejíž sytost určitě upoutá vaši pozornost. Při pohledu na strop presbytáře spatříte typický znak pro románské svatostánky, kterým je obraz Krista všemohoucího (Kristus Pantokrator). Když svatostánek navštívíte při mši, tak je hlavní oltář nádherně nasvícen. Díky čemuž vynikají všechny tři zlatě zdobené oltářní obrazy.

Na hlavním oltářním obraze si můžete prohlédnout vyobrazení svatého Remigia namalovaného Vilémem Kandlerem. Stejný umělec se postaral i boční oltářní obrazy, na nichž jsou vyobrazeni svatý Filip a svatá Alžběta. Při výběru jmen světců se umělec inspiroval jmény podnikatele Filipa Schoellera a jeho manželky. Právě díky jejich finančnímu příspěvku mohl kostel vzniknout.
Pokud se rozhodnete kostel navštívit v zimních měsících, tak vám doporučujeme se pořádně obléknout. Kostel svatého Remigia toho má hodně co nabídnout. Stejně tak jako čakovická farnost, která zaštiťuje duchovní péči v Čakovicích i několika dalších přilehlých obcích.