Adopce píšťal spuštěna

Po přečtení příběhu čakovických varhan zjistíte, že obsahují úctihodných více než 1.600 kovových, dřevěných i jazykových píšťal, z nichž si můžeme libovolně vybrat, kterou byste rádi adoptovali pro sebe, rodinu, přátele, kolegy…
Můžete vybírat z těchto cenových relací: 500 Kč, 1.000 Kč, 1.500 Kč, 2.500 Kč, 3.000 Kč, 5.000 Kč, 10.000 Kč.

Udělejte radost sobě nebo ostatním


Nebyl by to skvělý originální dárek pod stromeček? Ano, Vánoce jsou daleko, ale na adventní dobu pro vás chystáme speciální darovací certifikát v krásném vánočním hávu. Sledujte nás na sociálních sítích a nic vám neunikne. 

Jak můžete píšťaly adoptovat?

Tabulka znázorňuje rozmístění varhanních píšťal do třech varhanních strojů. Jednotlivé stroje jsou ucelené části varhan vybavené vlastními rejstříky a ovládané varhaníkem z vlastní klaviatury pro hru rukama či pedálnice pro hru nohama. Varhany mají dva manuály – I. manuál je Hlavní stroj varhan, ze II. manuálu se ovládá tzv. Žaluziový stroj, třetí stroj ovládá varhaník z pedálové klavitury.

Každý řádek v jednotlivém varhanním stroji představuje jeden varhanní rejstřík.

Jeden rejstřík se sestává z řady píšťal stejného zvukového charakteru seřazených v tabulce od největší, nejhlouběji znějící píšťaly – v tabulce umístěné zcela vlevo, až po nejmenší píšťalu, která vydává nejvyšší tón – v tabulce umístěné vpravo.

Jednotlivé rejstříky se od sebe odlišují svým zvukovým charakterem, především silou a barvou tónu v závislosti na materiálu, konstrukci a menzuře – tj. několika desítkách dalších parametrů píšťal daného rejstříku. Varhaník může jednotlivé rejstříky nezávisle na sobě zapínat nebo vypínat a tím měnit celkový zvuk nástroje. Číslo za názvem rejstříku značí jeho polohu – to znamená v jaké výšce píšťaly daného rejstříku znějí. Tato výška se udává tradičně ve stopách. Čím vyšší číslo, tím hlouběji píšťaly daného rejstříku zní.

Každé políčko v tabulce reprezentuje jednu konkrétní píšťalu, které jsou rozděleny do cenových hladin podle své přibližné velikosti a náročnosti na výrobu a ozvučení. Přispět na pořízení či opravu píšťal můžete v různých cenových hladinách (vizte legendu pod tabulkou).

Jeden dárce může adoptovat jednu i více píšťal. Vždy je však třeba adoptovat každou píšťalu zvlášť.

Děkujeme vám!

Pohled na varhany v kostele sv. Remigia

Pohled na varhany v kostele sv. Remigia